Handelsbetingelser - Tyrolerband.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Handelsbetingelser

Webshop
 
 
 

Betingelser & Vilkår  

Alle varer sendes senest 2 dage efter ordren er udført, såfremt på lager.
Alle ordrer sendes med Postdanmark til enhver tids gældende dagspriser.

Er prisen udfor varen angivet til 0.00 kan varen ikke bestilles.


I tilfælde af forsinket levering, bedes du kontakte os og vi vil gøre vores bedste for rette op på fejlen I tilfælde af udgåede varer vil Køber straks blive underrettet herom.

I tilfælde af at de bestilte varer er udgået, ikke kan leveres, ikke kan leveres til den oplyste pris eller lignende bekræfter vi ikke bestillingen. Vi underretter derimod straks Køber om årsagen til at bestillingen ikke bekræftes.

Der er 14 dages fortrydelsesret på alle varer i ubrugt stand.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

Reklamation:
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til os inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Se endvidere under 'Betingelser'

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Definitioner:
Aftalens parter
'Køber' anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Tyrolerband afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

'Tyrolerband WebShop' anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Tyrolerband WebShop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Tyrolerband WebShop via webshop@tyrolerband.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Tyrolerband WebShop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Tyrolerband WebShop udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Tyrolerband WebShop om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Tyrolerband WebShop er først indgået, når Tyrolerband WebShop ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
Foregår via PayPal, og Konto informationer kan ikke ses af Tyrolerband WebShop, men udelukkende af Køber og PayPal

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Tyrolerband WebShop yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Tyrolerband WebShop i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Tyrolerband WebShop inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Tyrolerband WebShop. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Tyrolerband WebShop's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Tyrolerband WebShop afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Tyrolerband WebShop, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Tyrolerband WebShop det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Tyrolerband WebShop forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Vi tager forbehold for tekniske fejl, tastefejl, billedfejl, leveringssvigt, pris- og afgiftsændringer samt udsolgte vare.

Misbrug:

Misbrug af Tyrolerband WebShop medfører til politianmeldelse.


 
• © tyrolerband.dk • CVR.33027990 • Danske Bank Reg.0434 Konto 10768845 • Telefon 2248 7913 •
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu